Weerservicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
 

 


HET WEER, NADER VERKLAARD
De verhalen zijn soms niet meer helemaal up to date, onze excusses.


Broeikasgassen nemen versneld toe

In de afgelopen vijf jaar zijn de concentraties van de
belangrijkste broeikasgassen versneld gestegen, is de
temperatuur met 0.2 graden toegenomen ten opzichte van
de voorgaande vijf jaar en zet ook de stijging van de
zeespiegel versneld door. Deze en andere conclusies trekt
de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in een
klimaatrapport voor de klimaattop van de Verenigde Naties
(VN) die in 2019 gehouden is. Het rapport werd samen-
gesteld onder leiding van het KNMI, in samenwerking met
klimaatspecialisten uit de hele wereld.

VN Klimaattop:

Het doel van de VN klimaattop is om landen te stimuleren
werk te maken van het
klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs
werd gesloten om de opwarming van de aarde te beperken.
Het WMO-rapport en de bijbehorende poster laten zien hoe
sindsdien het klimaat veranderd is. Ook geeft het een
overzicht van extreem weer en gevolgen daarvan in de afge-
lopen vijf jaar, zoals hittegolven, orkanen, overstromingen,
droogte en natuurbranden.


Broeikasgassen:

De concentraties in de atmosfeer van de belangrijkste
broeikasgassen kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en
lachgas (N2O) zijn in de afgelopen jaren verder toegenomen
(figuur 1 aanklikken s.v.p.). De concentraties nemen versneld
toe: de jaarlijkse stijging was de afgelopen vijf jaar voor elk
van deze broeikasgassen ongeveer 20 procent hoger dan in
de vijf jaar ervoor.

Temperatuur:

De wereldgemiddelde temperatuur in 2015-2019 is
waarschijnlijk de hoogste ooit gemeten voor een periode van
deze lengte
(figuur 2 aanklikken s.v.p.); voor 2019 zijn
metingen tot en met juni verwerkt). De temperatuur is
1.1 graad hoger dan de pre-industriŽle waarde (1750-1800)
en 0.2 graad hoger dan in 2011-2015.

Zeespiegel:

De snelheid van de wereldgemiddelde zeespiegelstijging
is toegenomen van 3 millimeter per jaar in de periode
1997-2006 tot 4 millimeter per jaar in de periode 2007-2016
tot maar liefst 5 millimeter per jaar in de recente periode
mei 2014 – mei 2019
(figuur 3 aanklikken s.v.p.).
Deze versnelde stijging, waargenomen vanuit satellieten,
is vooral het gevolg van de opwarming en daardoor
uitzetting van de oceanen en van smelten van landijs van
Groenland en Antarctica. Zowel de absolute als de relatieve
bijdrage van Groenland en Antarctica is de afgelopen jaren
toegenomen.


Meegewerkt aan dit rapport:

Het afgelopen half jaar heb ik meegewerkt aan dit rapport.
De resultaten bevestigen me dat er nog veel moet gebeuren
om de uitstoot van broeikasgassen omlaag te brengen.
De toename van broeikasgassen gaat immers nog steeds
sneller in plaats van langzamer.
KNMI-klimaatbericht door Peter Siegmund

 

Tijdseries van de wereldgemiddelde concentraties van kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O).
Figuur 1: Tijdseries van de wereldgemiddeldeconcentraties
van kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O).
Blauwe lijnen zijn maandgemiddelden, rode lijnen zijn
vijf-jaar lopend gemiddelden.
Bron: WMO Global Atmosphere Watch.
Tijdserie van de wereld- en vijf-jaar lopend gemiddelde temperatuurtoename ten opzichte van de pre-industriele waarde, voor vijf verschillende datasets.
Figuur 2: Tijdserie van de wereld- en vijf-jaarlopend
gemiddelde temperatuurtoename ten opzichte van de
pre-industriele waarde, voor vijf verschillende datasets.
Bron: UK Met Office.
Tijdserie van de vanuit satellieten waargenomen wereldgemiddelde zeespiegel sinds 1993. De dunne zwarte lijn geeft de langjarige trend weer en laat duidelijk zien dat de zeespiegel steeds sneller stijgt.
Figuur 3: Tijdserie van de vanuit satellieten waargenomen
wereldgemiddelde zeespiegel sinds 1993. De dunne zwarte
lijn geeft de langjarigetrend weer en laat duidelijk zien dat
de zeespiegel steeds sneller stijgt.
Bron: European Space Agency (ESA) Climate

Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard