Weerservicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
 

 


HET WEER, NADER VERKLAARD
De verhalen zijn soms niet meer helemaal up to date, onze excusses.

Zonnige dagen

Zonovergoten dagen komen het hele jaar door voor maar vooral in het voorjaar
is soms dagen achtereen geen wolk te zien. Ook in het najaar kan het nog
enkele dagen achtereen zeer zonnig zijn. De kans op zonnig weer neemt dan
wel af. Mist, die tegen zonsondergang ontstaat, wordt door de afnemende
kracht van de najaarszon en de geringere opwarming steeds hardnekkiger.
Het aantal uren zon wordt berekend uit metingen van de globale straling.
Dat is de optelsom van rechtstreekse en verstrooide zonnestraling. De globale
straling wordt gemeten met een pyranometer, een instrument met sensoren of
thermo-koppels waarbij temperatuurverschillen omgezet worden in een
elektrische spanning. Een pyranometer bevat sensoren die door de zon
worden beschenen. Aan de onderkant bevat het instrument sensoren waar de
zon niet bij kan en waar de luchttemperatuur wordt gemeten. Zo kunnen span-
ningsverschillen worden gemeten die een maat vormen voor de hoeveelheid
ontvangen straling. Een half glazen bolletje dient als kapje om de sensoren
tegen vocht en neerslag te beschermen. Het KNMI maakt onderscheid tussen
zonloze dagen, sombere dagen met 0 tot 20 procent zon van de duur die
maximaal mogelijk is en dagen met af en toe zon (20 tot 50 procent).
Zonnige dagen zijn dagen met 50 tot 80 procent zon van de maximaal
mogelijk tijd. Zeer zonnige dagen bieden meer dan 80 procent aan zonuren.

Aan zee zijn vooral het voorjaar en de zomer zonniger dan het binnenland.
Dat hangt samen met verschillen in temperatuur tussen het kustgebied en het
binnenland. De kustprovincies tellen jaarlijks ongeveer 40 zeer zonnige dagen
tegen 30 tot 35 zonovergoten dagen in het binnenland. Het aantal zonnige
dagen, waarop de zon soms even schuil gaat, loopt uiteen van ongeveer
85 dagen aan zee tot tussen 65 en 70 zonnige dagen in het binnenland.
Landelijk is mei de zonnigste maand met vijf zeer zonnige dagen, aan zee zijn
die maand zelfs zes of zeven dagen uitgesproken zonnig. De westelijke
Waddeneilanden hebben in mei gemiddeld 40 uur meer zon dan Zuid-Limburg.
Juli is vrijwel net zo zonnig als mei maar telt gemiddeld vier zeer zonnige
dagen. Door de grotere warmte ontstaan gemakkelijker stapelwolken.
November en december, de veruit somberste maanden, nemen elk gemiddeld
over 1981-2010 twee zeer zonnige dagen voor rekening. In november krijgt het
zuiden de meeste zon. Dat hangt samen met de maximaal mogelijke instraling
en de hoogte van de zonnestand. Ook in december en januari is het
zuidwesten en zuiden gewoonlijk iets zonniger dan de rest van het land,
maar groot zijn de verschillen in deze tijd van het jaar niet.


KNMI/Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard