Weerservicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
 HET WEER, NADER VERKLAARD

 

Superstorm

De invloed op de samenleving van overstromingen is dermate ingrijpend dat
wettelijk normen zijn vastgesteld voor de hoogte van de rivier- en zeedijken.
Het kritisch niveau dat onze zeedijken aankunnen mag eens in de 10.000 jaar
worden bereikt. Dat betekent niet dat het ook zolang duurt voor dit kan gebeuren.
Het is slechts een kansberekening. De waterstand die bij een zware storm in
combinatie met springvloed (de hoogste stand die het getij kan bereiken) mag
volgens de vastgestelde norm met een kans van 1 op 10.000 (0.01%) tegen de
grenzen van een overstroming komen. Bij de watersnoodramp in 1953 was
sprake van zo'n situatie, hoewel de springvloed tijdens de ramp nog onder het
maximum lag. Op basis van de tegenwoordig gestelde eis zouden de dijken
langs onze hele kust bescherming moeten bieden tegen een zeeniveau dat
minstens een meter hoger ligt dan bij de stand van 1953. Klimaatonderzoekers
kunnen op grond van deze gegevens berekenen bij welke windsnelheden
dergelijke extreme waterstanden bereikt worden. Eenvoudig is dat niet omdat
die berekeningen gebaseerd moeten worden op meetgegevens van de
afgelopen slechts honderd jaar.

Deze gegevens worden dus gebruikt om het maximaal mogelijke zeeniveau te
berekenen. Dat brengt grote onzekerheden met zich mee. Bovendien zullen de
klimaatveranderingen ten gevolge van het broeikaseffect het weerbeeld en de
zeespiegel in de toekomst veranderen. Niet duidelijk is hoe dat precies uitpakt.
Vertaald in wind zou in het huidige klimaat volgens modelberekeningen eens
in de 10.000 jaar gemiddeld over 12 uur op een hoogte van ongeveer
2 kilometer een windsnelheid worden bereikt van 170 km./uur, een orkaan
die boven de Noordzee nog nooit gemeten is. Wordt het broeikaseffect erbij
betrokken dan zou de frequentie voor een gemiddelde wind van minstens
170 km./uur toenemen naar eens in de 1000 jaar. Eens in de 10.000 jaar
wordt dan een gemiddelde wind van zo'n 200 km./uur bereikt. De 20e eeuw
gaf al een duidelijke opwarming te zien. Toch is tot op heden nog niets te
merken van een toenemende kans op storm. De uitkomsten van het model
worden dus nog niet bevestigd door de waarnemingen.


Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard. Bron: KNMI, De BIlt