Weerservicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
 

 


HET WEER, NADER VERKLAARD
De verhalen zijn soms niet meer helemaal up to date, onze excusses.


Meer dan vijfenveertig jaar weeramateurs

In ons land zijn honderden weeramateurs actief met
meteorologische waarnemingen en andere weerkundige
activiteiten. De meeste
hobbyisten zijn aangesloten bij
de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie, ťťn van
de meest actieve organisaties van weeramateurs in de
wereld. Alleen BelgiŽ, Engeland en de VS kennen
vergelijkbare organisaties van weeramateurs in andere
landen zijn de amateurs nauwelijks georganiseerd.
De Nederlandse Vereniging voor weeramateurs (VWK) is
officieel in 1974 opgericht en vierde in 2019 zijn 45-jarig
jubileum. Het KNMI was betrokken bij de oprichting van
deze Vereniging en ging eensamenwerkingsverband aan.
Dat heeft de afgelopen decennia geresulteerd in een
aantal meet- en onderzoeksprojecten in samenwerking
met het KNMI. Zo maakt het KNMI tegenwoordig naast
het professionele waarnemingsnet gebruik van
waarnemingen door weeramateurs. Vooral bij gevaarlijk
weer, zoals zware hagelbuien, wolkbreuken en hozen
kunnen meldingen van deze vrijwillige waarnemers zeer
nuttig zijn voor de korte-termijn weersverwachtingen.
De informatie kan ook meegenomen in de actuele
berichtgeving over het weer en gebruikt worden voor de
waarschuwingen voor extreme weer. De weeramateurs
hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd aan
onderzoek naar het stadsklimaat in het kader het
landelijke onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat.
Het KNMI heeft van oudsher een band met vrijwillige
waarnemers. De oprichter van het KNMI, Buys Ballot,
benaderde rond 1850 naast medewerkers van de
waterstaat en zeevarenden ook weeramateurs voor
het eerste officiŽle meetnet.

Die contacten zijn altijd blijven bestaan en hebben
veel vruchten afgeworpen. Zo ondersteunde het KNMI in
de eerste decennia van de 20ste eeuw de Nederlandse
Weerkundige Vliegervereniging, die vliegers en
ballonnen opliet voor onderzoek van de onderste
kilometers van de atmosfeer. Deze activiteiten zijn van
betekenis geweest voor de luchtvaartmeteorologie die
daarna op gang kwam. Al sinds de jaren tachtig van de
19de eeuw bestaat er een netwerk van vrijwilligers voor
het waarnemen van optische verschijnselen, zoals
kringen om de zon of maan. In de jaren zestig is dit
geheel door weeramateurs overgenomen, zodat
Nederland over een unieke waarnemingsreeks beschikt
van meer dan een eeuw optische verschijnselen.
In de jaren vijftig en begin jaren zestig werkte het KNMI
samen met de Werkgroep 'Wolken en Onweders'.
Die werkgroep bestond uit studenten uit de omgeving
van Den Haag en Leiden, die onweerswaarnemingen
deden. De gegevens zijn door het KNMI in een
publicatiereeks uitgebracht en vormden een belangrijke
bijdrage aan het onweersonderzoek. In de jaren
zeventig nodigde het KNMI de nieuw opgerichte
Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie uit voor
samenwerking in de vorm van projecten. Zo kon voor
statistisch onderzoek nuttig gebruik worden gemaakt
van onweers- en sneeuwwaarnemingen door amateurs.
Resultaten van onderzoek door amateurs zijn in
samenwerking met het KNMI gepubliceerd in diverse
rapporten. Verschillende weeramateurs, die op jonge
leeftijd werden gestimuleerd in de uitoefening van hun
liefhebberij zijn inmiddels als meteoroloog of
klimaatonderzoeker werkzaam.

Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard