Weerservicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
 

 


HET WEER, NADER VERKLAARD
De verhalen zijn soms niet meer helemaal up to date, onze excusses.


Moessonregens in een ver verleden

Zo'n zesduizend jaar geleden, tijdens het zogenoemde
Mid-Holoceen, draaide de aarde in een iets andere baan
om de zon dan tegenwoordig. Daardoor was de verdeling
van de hoeveelheid zonnestraling over de seizoenen
anders dan vandaag de dag. In het kader van historisch
klimaatonderzoek zijn modelberekeningen uitgevoerd met
het klimaatmodel EC Earth om na te gaan hoe het klimaat
reageert op een afwijkende baan van de aarde rond de zon.
Aan de hand van dit experiment kan worden nagegaan hoe
het klimaat er tijdens het Mid-Holoceen, ruim vr de
jaartelling dus, uitgezien moet hebben. Dergelijk onderzoek
is van groot belang om de natuurlijke variaties in het klimaat
op de langere termijn en de
mechanismen daarachter beter
te leren kennen. Dat kan onzekerheden in voorspellingen
van het klimaat verminderen. De klimaatmodellen die
gebruikt worden voor experimenten van het klimaat in het
Mid-Holoceen worden vaak ook gebruikt voor toekomst-
scenario's. Studies van het paleoklimaat, het klimaat van
het verre verleden, kunnen aanwijzingen opleveren
waarmee de grootste onzekerheden in de modeluitkomsten
kunnen worden opgespoord. Vooral de moessons,
met gedurende een bepaalde tijd van het jaar veel regen,
spelen een belangrijke rol in het klimaat van de tropen.
In de zomer, wanneer de zonnestraling het sterkst is,
warmt land sneller op dan oceaan.

Dat leidt tot verschillen in luchtdruk waardoor de wind
van zee gaat waaien. De zeewind neemt veel vocht mee
het land in waardoor het landinwaarts flink regent.
Zo ontstaan de moessonregens. Uit de modelberekeningen
blijkt dat het noordelijk halfrond in het Mid-Holoceen in de
zomer meer zon kreeg dan tegenwoordig. Daardoor waren
de moessons in Noord-Afrika en Azi, met name ten zuiden
van het Himalaya-gebergte, indertijd sterker met meer
regen. Zowel uit geologische gegevens als uit nabootsingen
van het klimaat met modelberekeningen blijkt dat zomer-
moessons meer regen opleveren wanneer de zonnestraling
sterker is. Het tegengestelde was het geval op het zuidelijk
halfrond. Hier was de zonnestraling in de zomer indertijd
minder wat in Zuid-Amerika leidde tot een zwakkere
moesson. Ook dat wordt door zowel door de model-
berekeningen als historische gegevens bevestigd.

KNMI/Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard