Weerservicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
 HET WEER, NADER VERKLAARD

 

Ozonlaag

Het ozon in de atmosfeer, ook wel ozonlaag genoemd, neemt een belangrijk deel van
de voor het leven zo schadelijke ultraviolette straling van de zon op. De dikte van de
ozonlaag, tussen ongeveer 15 en 30 kilometer hoogte, is vooral sinds de jaren tachtig
afgenomen. Boven de Zuidpool is steeds in het voorjaar enige tijd ruim de helft van het
ozon verdwenen. Ook boven onze streken is de ozonlaag dunner geworden, al is de afname veel minder. Ook hier is deze ozonafname het grootst in het voorjaar, terwijl in
de herfst nauwelijks minder is gemeten. Vooral aan het eind van de winters 1995-1996
en 1996-1997 was de ozonlaag boven Nederland en Belgi uitzonderlijk dun.
Waarschijnlijk hing dit samen met de bijzondere weersituatie in West-Europa en zeer
lage temperaturen in de ozonlaag, waardoor de afbraak door ozonafbrekende stoffen
werd bevorderd. Ozonafbrekers zijn bijvoorbeeld Cfk's, stoffen die onder meer in
koelkasten en piepschuim zijn verwerkt. Deze maand op 16 september 32 jaar
geleden werd het Montreal Protocol van kracht dat het gebruik van ozonafbrekende
stoffen wereldwijd aan banden moet leggen. Die maatregelen hebben effect:
waarnemingen tonen aan dat de hoeveelheid ozonafbrekende stoffen in de
atmosfeer aan het afnemen is. We zijn dus op de goede weg, maar daarmee
is het ozonprobleem nog niet meteen de wereld uit.

De ozonlaag zal waarschijnlijk nog deze eeuw beginnen te herstellen maar
vermoedelijk duurt het tot de tweede helft van de volgende eeuw vr deze volledig
hersteld is. Ook dan zijn we nog niet uit de problemen want de toegenomen
UV-straling, die een dunnere ozonlaag met zich meebrengt, heeft pas veel later zijn
uitwerking. Ervan uitgaande dat de ozonlaag rond de eeuwwisseling het minimum
bereikt, wordt een halve eeuw later het grootste aantal gevallen van huidkanker als
gevolg van de ozonafname verwacht. De laatste tientallen jaren is het aantal gevallen
van huidkanker al toegenomen. Die toename is echter nog voornamelijk toe te
schrijven aan het UV blootstellingsgedrag, zoals een toename in zonvakanties.
Met de verwachtingen voor de zonkracht, die het KNMI onder meer op NOS teletekst
vermeldt, wordt beoogd de mensen regelmatig te attenderen op de gevaren van het
blootstellen aan UV-straling.

Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard bron: KNMI, De BIlt