Weerservicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
 HET WEER, NADER VERKLAARDGolven op zee

De maritieme meteorologen in De Bilt, die verantwoordelijk zijn voor de wind- en
stormwaarschuwingen, maken ook verwachtingen van golfhoogtes. Voor de berekeningen wordt gebruik gemaakt van het computermodel (WAM), dat de onderzoekers van het instituut in
samenwerking met een groot aantal landen hebben ontwikkeld. De golfhoogte is het hoogteverschil
tussen de top en het dal van de golf. De hoogte van golven hangt vooral af van de sterkte van de wind,
maar duur en omvang van een storm zijn van belang. Verder speelt ook de diepte van het water een rol.
Een harde wind (windkracht 7) veroorzaakt op de Noordzee golven van 4 meter hoog, terwijl tijdens
een zware storm (windkracht 10) de golven huizenhoog kunnen worden. Het verwaaide schuim geeft
de zee een witte aanblik en beperkt het zicht. Een belangrijke factor is ook het verschil in temperatuur
tussen de lucht en het water. Vooral in het najaar en winter is de aangevoerde lucht soms veel kouder
dan het zeewater, waardoor de golven sneller aangroeien dan normaal. Bovendien vormen zich dan
boven de Noordzee buien met windstoten die ook bevorderlijk zijn voor de golfgroei. Als het windveld
van een noordwesterstorm toevallig in de richting van de golven over de Noordzee trekt, kunnen de
golven extreem hoog worden.

Langs de Waddenkust zijn onder deze omstandigheden, golven van 12 meter hoog gemeten.
In het midden en noorden van de Noordzee, waar het water veel dieper is, zijn dan golfhoogten van
meer dan 20 meter mogelijk. Golfhoogtes werden vroeger geschat door zeevarenden volgens een
tabel van Petersen gekoppeld aan de windschaal 
van Beaufort. Tegenwoordig worden golven op de
Noordzee nauwkeurig gemeten dankzij een geautomatiseerd meetnet van Rijkswaterstaat.
Een aantal platforms op zee is uitgerust met apparatuur die doorlopend de hoogte van het
wateroppervlak registreert. Ook worden boeien gebruikt die hun beweging in de golven registreren
en via een zender naar de wal of een platform sturen. Op sommige platforms op de oceaan worden
golven gemeten met speciale satellieten die gebruik maken van radar en dwars door de bewolking
heen kunnen meten.

Weer Servicedienst Wytgaard (Fr.) bron: KNMI, De BIlt