Weerservicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
 HET WEER, NADER VERKLAARDLate lente

Door de late koud eind februari/maart komt de natuur dit voorjaar maar langzaam op gang.
Planten als speenkruid, gele kornoelje en sleedoorn liggen gemiddeld achter op de ontwikkeling
zoals in een normaal voorjaar. Vlinders hebben zich nog niet laten zien. In 2008 begon het voorjaar
in de natuur vooral door het zachte weer in februari veel eerder. Wageningen Universiteit heeft in samenwerking met de Vlinderstichting in het kader van de natuurkalender
 een model ontwikkeld
voor planten en vlinders, dat berekent wanneer 
de eerste waarnemingen van bloei en bladontplooiing
van planten en bomen verwacht worden en wanneer bepaalde
vlinders gaan vliegen.
De verwachtingen zijn gebaseerd op tienduizenden historische waarnemingen en berekeningen van
het waargenomen weer en de verwachtingen. Door opwarming van de laatste decennia en de zachte winters ontwaakte de lente in de natuur de laatste jaren opmerkelijk vroeg. De gemiddelde bloeidatum is zo'n 3 tot 4 weken eerder ten opzichte van de periode 1975-1988. In het warmere broeikasklimaat blijft de vertrouwde grilligheid van het weer echter behouden en kan het soms dus
ook weer koud zijn.

Koude extremen worden  waarschijnlijk wel minder in aantal maar zijn door de grotere zeldzaamheid
des te opvallender. Ook in de ver vervlogen tijden was de lente soms heel laat ook zeker in de Kleine
IJstijd, die zijn hoogtepunt bereikte in de 16de en 17de eeuw. Legendarisch was de voorjaarskou in
1667 toen de koudegolf tot midden april aanhield en het weer in mei aan Kerstmis 
deed denken.
In de 2de helft van maart lag er nog
zoveel ijs dat men met paarden de Zaan op ging. Eind maart lag
de Zuiderzee nog dicht. In Duitsland vriezen de Elbe, Weser en andere rivieren in maart weer dicht
en er valt sneeuw bij een harde wind. Ook in 1670 staan onze voorouders begin april nog op de
schaats en half april heeft het scheepvaartverkeer nog last van het ijs. Uniek was ook de extreem
koude lente van 1740, die volgde op een van de ijzigste winters ooit. De trekvaart tussen Haarlem
en Leiden lag 80 dagen stil door het ijs. Op 13 maart rijdt men nog met wagens en sleden over de
Zuiderzee, het ijs heeft een dikte van naar schatting 50 tot 60 cm. De temperatuur komt in maart
amper boven de 5 graden en zelfs in mei
 sneeuwt het nog.

Weerservice Wytgaard (Fr.), bron: KNMI, de Bilt