Weerservicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
 HET WEER, NADER VERKLAARDZware neerslag

In ons land valt jaarlijks zo'n 800 mm. neerslag (gemiddeld over het tijdvak 1981-2010).
Die hoeveelheid valt vrij gelijkmatig verspreid over het hele jaar al zijn er regionaal wel
seizoensgebonden verschillen. In het voorjaar is de kuststrook door het koudere zeewater droger
dan het opwarmende binnenland. In de zomer is het binnenland het warmst en ontstaan daar de
zwaarste buien. In de herfst is het zeewater warmer dan het snel afkoelende binnenland.
Dan is de kuststrook juist natter dan het binnenland.
In de winter zijn de verschillen minder groot.
Het regent in zomermaanden minder lang dan in de winter. In de winter kan langdurig (mot)regen
vallen, die in een uur weinig oplevert maar over een langer tijdvak nog een behoorlijke hoeveelheid
achterlaat. In de zomer valt de neerslag vooral in de vorm van buien. Dat hangt samen met de warmte
en daarmee de grotere
onstabiliteit van de atmosfeer. De intensiteit van de neerslag varieert dus per
seizoen. Tijdens de buien kan in korte tijd veel regen vallen. Het KNMI spreekt van een wolkbreuk bij
25 mm. of meer in een uur, en/of minstens 10 mm. in 5 minuten. Een willekeurige plaats in ons land
krijgt gemiddeld eens per tien jaar een wolkbreuk. Naast deze kortdurende intensieve neerslag,
wordt het aantal dagen bijgehouden waarop tenminste één officieel neerslagstation 50 mm.
of meer
in een etmaal meet. Dat worden dagen met zware neerslag
genoemd.

Zulke natte dagen komen in Nederland gemiddeld eens in de zeven tot tien jaar voor. De laatste jaren
neemt dit aantal toe.
De uitzonderlijkheid van extreme neerslaghoeveelheden wordt in kaart gebracht
aan de hand van de herhalingstijd voor verschillende plaatsen. In De Bilt valt bijvoorbeeld eens per
10 jaar in 12 uur tijd minstens 46 mm. Een neerslaghoeveelheid van 46 mm. in 12 uur tijd heeft dus
een herhalingstijd van 10 jaar. Een herhalingstijd van 100 jaar geldt voor bijvoorbeeld 68 mm. in 12 uur
en voor 127 mm. in een week. In Nederland is de jaarlijkse neerslag vanaf 1906 toegenomen met 18%.
Dit komt vooral voor rekening van de winter en de herfst met in beide seizoenen 26% meer neerslag.
De toename wordt deels veroorzaakt doordat warmere lucht in het opgewarmde klimaat meer
waterdamp kan opnemen. Bovendien waait de wind vaker uit het
vochtige westen wat ook een rol
speelt in de toename. Het KNMI heeft vier klimaatscenario's uitgewerkt voor het jaar 2050, zowel
voor het zomer- als winterseizoen. Kenmerkend voor alle vier scenario's is dat de winters gemiddeld
natter worden en de extreme neerslaghoeveelheden toenemen. Dat betekent heftiger buien in de
zomer met veel in korte tijd maar het regent minder vaak.

Weer Servicedienst Wytgaard (Fr.) bron: KNMI, De BIlt