Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
 


HET WEER,
NADER VERKLAARD
De (oudere) verhalen zijn soms niet meer helemaal up to date, onze excusses daarvoor, red.

Zomer bijna net zo nat als winter

Je zou het misschien niet denken, maar in Nederland valt er in de zomer
bijna net zo veel neerslag als in de winter. De hoeveelheid neerslag,
meestal in de vorm van regen, soms als hagel of sneeuw, is vrij gelijkmatig
verdeeld over het jaar. En dat is best bijzonder want dat is lang niet overal
in Europa het geval.

Neerslag vrij gelijkmatig verdeeld over het jaar 

Per jaar valt er gemiddeld in Nederland 851 millimeter neerslag (figuur 1).
De variatie tussen de seizoenen is klein. Uitzondering is het voorjaar dat
minder dan een kwart van de jaarneerslag voor zijn rekening neemt (18 %).
In het voorjaar is de Noordzee nog koud en hebben we vaker te maken met
hogedrukgebieden. Dat maakt het voorjaar gemiddeld wat droger dan de
andere seizoenen. 

Dat is niet overal zo in Europa 

Dat de neerslaghoeveelheden bij ons in zomer en winter zo vergelijkbaar zijn,
is best bijzonder. Dit zie je goed als je Europa als geheel bekijkt (figuur 2).
In de koudste gebieden is de winter droger dan de zomer (bruine kleuren).
In koude lucht zit relatief weinig waterdamp, en dus regent of sneeuwt het
meestal niet hard. Rond de Middellandse Zee domineert de zomerdroogte,
en is juist de winter (en ook de herfst) gemiddeld veel natter (groene kleuren).
In Nederland bevinden we ons daar ergens tussenin (witte kleuren). 

In de zomer regent het korter, maar harder 

Er is nog een reden waarom het bijzonder is dat de hoeveelheid zomer- en
winterneerslag vrijwel gelijk zijn. Dit heeft te maken met het ‘karakter’ van
neerslag. In de zomer zijn buien vaker kortstondig en fel. De neerslag valt
meestal in de middag of ‘s avonds (onweer!) en is een gevolg van sterke
convectie overdag (opstijgen van lucht boven een warm landoppervlak).
In de winter regent het vaker en langduriger, maar is de neerslagintensiteit
meestal relatief laag. De winterregens hangen samen met het overtrekken
van grote weersystemen.
De helft van de zomerneerslag valt in buien met
meer dan 2 millimeter per uur aan regen (2 liter water op elke vierkante meter).
In de winter is dat maar een vijfde deel (figuur 3). Die verschillen in duur en
intensiteit van de regen in winter en zomer middelen blijkbaar uit.

De helft van de zomerneerslag valt in buien met meer dan 2 millimeter per uur
aan regen (2 liter water op elke vierkante meter). In de winter is dat maar een
vijfde deel (figuur 3). Die verschillen in duur en intensiteit van de regen in
winter en zomer middelen blijkbaar uit.
 Eventueel figuren aanklikken s.v.p.
grafiek met gemiddelde hoeveelheid neerslag per maand in Nederland voor de periode 1991-2020. De verdeling van de jaarneerslag over de vier seizoenen is in procenten weergegeven
Figuur 1. Gemiddelde hoeveelheid neerslag per maand in
Nederland voor de periode 1991-2020. De verdeling van
de jaarneerslag over de vier seizoenen is in procenten
weergegeven. İKNMI
kaart van europa met gemiddelde neerslagverschil tussen winter en zomer, als percentage van de jaarneerslag. Groene kleuren geven aan dat de winter natter is, en bruine kleuren dat de winter droger i
Figuur 2. Gemiddelde neerslagverschil tussen winter en
zomer in Europa, als percentage van de jaarneerslag.
Groene kleuren geven aan dat de winter natter is, en
 bruine kleuren dat de winter droger is. İKNMI
grafiek met bijdrage in procenten van regenperiodes met verschillende intensiteiten aan de totale hoeveelheid neerslag in die maand. Gebaseerd op uurlijkse neerslagmetingen in De Bilt voor de periode 1991-2020
Figuur 3. Bijdrage in procenten van uren met verschillende
neerslagintensiteit aan de totale hoeveelheid neerslag in die
maand. Gebaseerd op uurlijkse neerslagmetingen in De Bilt
 voor de periode 1991-2020. İKNMI

Winter wordt belangrijker in een warmer klimaat 

We zien nu al uit waarnemingen dat de gemiddelde neerslag in
Nederland aan het toenemen is en dat neerslag van hoge intensiteit vaker
voorkomt. Door de opwarming verwachten we dat in de winter er gemiddeld
meer neerslag gaat vallen, in de zomer (waarschijnlijk) juist (veel) minder.
Hierdoor gaat het belang van winterneerslag in het jaarbudget toenemen.
De grootte van de veranderingen hangt af van hoe sterk de aarde nog gaat
opwarmen. In oktober komen onze nieuwe
klimaatscenario's uit die laten
zien hoe groot de veranderingen mogelijk zijn die op ons afkomen. 

KNMI-klimaatbericht door Hylke de Vries en Frank Selte


KNMI / Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard