Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
 


HET WEER,
NADER VERKLAARD
de (oudere) verhalen zijn soms niet meer helemaal up to date, onze excusses daarvoor, red.

Onderzoeksstation Cabauw bestaat 50 jaar

Het KNMI onderzoeksstation Cabauw bestaat ruim 50 jaar en dat werd
29 september gevierd. Het station in de Utrechtse gemeente Lopik bestaat
uit een meetmast van 213 meter hoog en het meetveld rondom de mast.
Sinds 1972 wordt Cabauw gebruikt voor meteorologische metingen in de
grenslaag, de onderste paar honderd meter van de atmosfeer. In de laatste
50 jaar is Cabauw uitgegroeid tot één van de belangrijkste locaties wereldwijd
voor atmosfeeronderzoek.

Atmosferisch onderzoek

De mast en de gegevens van gespecialiseerde meetapparatuur hebben
geleid tot kennisdoorbraken op het gebied van de meteorologie van de
grenslaag, bijvoorbeeld hoe uitwisseling van warmte tussen de atmosfeer en
het aardoppervlak werkt. Dit is van groot belang geweest voor de ontwikkeling
van weer- en klimaatmodellen en voor het begrip van de verspreiding van
luchtverontreiniging. In de loop der jaren is het meetprogramma uitgebreid,
vaak in samenwerking met andere kennisinstituten en universiteiten, en wordt
de atmosfeer tot op grote hoogte (15 km) gedetailleerd in kaart gebracht.
De lange tijdreeks van de meetgegevens van hoge kwaliteit worden gebruikt
voor vele actuele thema’s. Met gegevens van het station kunnen weten-
schappelijke en beleidsvragen van nu en de toekomst worden beantwoord,
zowel op het gebied van klimaatverandering, luchtkwaliteit, de energietransitie
en onderzoek naar biodiversiteit. Het station levert ook een belangrijke
bijdrage aan het Early Warning Centre (EWC), zoals bij het vroegtijdig
waarschuwen voor extreem weer.

Ruisdael Observatorium

Onderzoekers van Cabauw en andere internationale onderzoekers die de
gegevens gebruiken ontwikkelen voortdurend nieuwe meet- en analyse-
technieken die ook op andere plaatsen in de wereld gebruikt kunnen worden
door internationale samenwerking. Hiermee verbetert de infrastructuur die
nodig is als ankerpunt voor validatie van modellen en satellieten.
De belangrijkste infrastructuur in Nederland op het gebied van atmosferisch
onderzoek valt onder het nationale samenwerkingsverband Ruisdael
Observatorium. Ruisdael is tevens de Nederlandse inbreng in de Europese
meetinfrastructuren ICOS (Integrated Carbon Observing System) en ACTRIS
(Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure).
Eventueel figuren aanklikken s.v.p.

De Cabauw meetmast in 1972 of 1973 (KNMI)
De Cabauw meetmast in 1972 of 1973 (KNMI)
Cabauw, Oplating radiosonde, ca. 1975 (KNMI)
Cabauw, Oplating radiosonde, ca. 1975 (KNMI)
Cabauw, foto: KNMI
Cabauw, foto: KNMI

50 jaar Cabauw

De viering van het 50-jarige bestaan van onderzoeksstation Cabauw was op
vrijdag 29 september met Maarten van Aalst, KNMI-directeur, Phillipe Steeghs,
KNMI R&D Waarnemingen en Datatechnologie, en de burgemeester van de
Gemeente Lopik, Dr. Laurens de Graaf. Verder waren er rondleidingen op het
gebied van aerosolen, broeikasgassen en straling op het onderzoeksterrein en
is er een interactieve discussie over het verleden, heden en toekomst van
onderzoeksstation Cabauw.


KNMI / Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard