Weerservicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
 HET WEER, NADER VERKLAARD


Poollicht

Poollicht hangt samen met uitbarstingen op de zon, waarbij grote hoeveelheden geladen deeltjes
het heelal ingeslingerd worden. Het aardmagnetisch veld zorgt ervoor dat de deeltjesstroom in de
omgeving van de aarde wordt afgebogen en in de buurt van de Noord- en Zuidpool met verhoogde
snelheid de atmosfeer  binnendringt. De van de zon afkomstige deeltjes bevatten veel energie, die in
de bovenste kilometers van de atmosfeer door botsingen wordt overgedragen op atomen zuurstof en stikstof. Die energie komt uiteindelijk weer vrij en wordt op 80 tot 1000 kilometer hoogte uitgestraald poollicht. Als het zich voordoet, zien we vaak een lichte gloed of is het licht zichtbaar als bewegende
bogen, stralenbundels of gordijnen van licht. Soms staat aan de noordelijke horizon een boog waaruit
de lichtstralen als zoeklichten omhoog schieten. De kans op poollicht is het grootst in jaren met grote
activiteit op het oppervlak van de zon. Ongeveer om de elf jaar maakt de zon zo'n "actieve" periode
door, wat zich uit in een relatief groter aantal zonnevlekken. Wanneer een zonnevlek naar de aarde is
gericht kunnen de geladen deeltjes die bij de uitbarsting vrijkomen de aardse atmosfeer bereiken en
poollicht veroorzaken. Radiozenders op de kortegolf worden enige uren tevoren ernstig gestoord.

Een sterke uitbarsting op de zon levert echter zeker niet altijd poollicht op. Het optreden van poollicht
laat zich dan ook moeilijk voorspellen. In Nederland wordt jaarlijks op gemiddeld ongeveer 7 dagen
poollicht waargenomen, het vaakst in jaren met veel zonneactiviteit. In 1989 is hier op zeker
14 dagen poollicht gezien, vooral op 13 maart toen de hemel uren achtereen fel was verlicht.
Omdat het verschijnsel in noordelijke richting wordt waargenomen, wordt het ook wel noorderlicht
genoemd. Op het zuidelijk halfrond is het poollicht ook te zien en spreekt men van zuiderlicht.
Poollicht is het best te zien vanaf een donkere plaats met goed uitzicht in noordelijke richting.
Het mooist is het soms helderrode poollicht te zien als de maan niet schijnt en de lucht weinig
stof of waterdamp bevat.

Weer Servicedienst Wytgaard (Fr.) bron: KNMI, De BIlt