Weerservicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
 HET WEER, NADER VERKLAARDMilieusatelliet Envisat

Onderzoekers maken volop gebruik van de metingen van de milieusatelliet Envisat, ontwikkeld
door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De satelliet, de grootste Europese ooit gebouwd,
draait op 800 kilometer hoogte in een baan over de Noord-en Zuidpool. Dagelijks gaat de kunstmaan,
die ruim 8000 kilo weegt, veertien keer de aarde rond en binnen enkele dagen is de wereld in kaart gebracht. De Envisat heeft tien instrumenten aan boord, waaronder Sciamachy, waarmee de
luchtkwaliteit gemeten wordt. De satelliet brengt nauwkeurig in kaart
 waar bepaalde broeikasgassen
zitten. Dat is nodig voor controle op de naleving van het Kyoto-protocol, dat landen ertoe verplicht de
uitstoot van dergelijke gassen terug te dringen. Ook is te zien wat de effecten zijn van bepaalde
gassen op weer en klimaat. Bovendien kan de Envisat olievlekken opsporen, de vegetatie in kaart
brengen, bosbranden volgen en ook uitbarstingen van vulkanen, aardbevingen en 
ijsbedekking
waarnemen. Ook het onderzoek van de ozonlaag
 krijgt dankzij het Sciamachy instrument van de
Envisat een belangrijke impuls. Vooral boven de Zuidpool is de ozonlaag de afgelopen decennia
dunner geworden en ook Europa kent mini-ozongaten. De ozonafbrekers zijn inmiddels verbannen
en de komende decennia zou de ozonlaag moeten herstellen.

Of dat werkelijk gebeurt wordt door Sciamachy vastgesteld. Het instrument meet de spectra van
het door de aarde teruggekaatste zonlicht door 
afwisselend in 2 richtingen te kijken.
Uit het binnenkomende signaal kan men 
de samenstelling van de lucht bepalen. Ook is Sciamachy
in staat om de hoeveelheid en hoogte van de wolken te meten en te onderscheiden of wolken uit
water of ijs bestaan. Daarnaast levert de satelliet gegevens van de tempratuur van het zeewater tot
op 0.3 graden nauwkeurig en worden metingen verricht van de zeespiegelstijging.
Het Sciamachy instrument is inmiddels drieŽntwintig jaar operationeel. Een van de resultaten is
de waarneming van een sterke toename van de luchtvervuiling
boven Oost-AziŽ. Boven delen van
Europa en Noord-Amerika
 is de luchtvervuiling juist afgenomen. Dat is een van de opmerkelijke
resultaten van satellietmetingen van stikstofdioxide en andere componenten van luchtvervuiling zoals gerapporteerd door het SCIAMACHY project. De samenstelling van de atmosfeer verandert sneller
dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten en natuurlijke processen.
Ook methaanwaarnemingen van Sciamachy hebben geleid tot nieuwe inzichten.

Weer Servicedienst Wytgaard (Fr.) bron: KNMI, De BIlt