Weerservicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
  

Jaaroverzicht 2017

KNMI De Bilt

Zeer warm, zeer zonnig en aan de natte kant

2017 was met een gemiddelde temperatuur van 10.9 C het vierde zeer warme jaar op rij.
Net als de drie voorgaande jaren eindigde 2017 in de top-10 van warmste jaren sinds het begin
van de waarnemingen. Dit beeld past in de trend van een opwarmend klimaat.
Januari was met gemiddeld 1.6 koud. Het was de koudste januarimaand sinds 2010.
Op 7 januari zorgde langdurige ijzel voor grootschalige gladheid waarvoor het KNMI code oranje uitgaf. Op 23 januari werd in Twente met -10.8 C de laagste temperatuur van het jaar
geregistreerd. Februari was zacht, maar van 8 tot en met 10 februari was er een korte winterse
periode die werd afgesloten door sneeuw, waarna voorjaarsweer volgde.
De lente was als geheel zeer zacht, maar kende twee gezichten. Maart was zeer zacht, terwijl in
april noordelijke stromingen voor koud weer zorgden. Vorst rond de 20ste veroorzaakte veel
schade in de fruitteelt. Mei was extreem warm. De laatste 10 dagen verliepen zomers en op
29 mei werd het in Volkel 33.5 C. Deze temperatuur behoort bij de hoogste temperaturen ooit
gemeten in de lente in Nederland.
Het zomerweer kreeg een vervolg in juni, die met 18.0 C op een gedeelde eerste plaats van de
warmste junimaanden sinds 1901 eindigde. De landelijk hoogste temperatuur van dit jaar,
35.2 C, werd op 22 juni bereikt in Arcen. De zomer was warm en kwam op de 10e plaats in de
rij van warme zomers sinds 1901. Het was wat zonniger dan normaal, maar ook natter.
Juli was wisselvallig en nat en qua temperatuur normaal, in augustus lag de gemiddelde temperatuur iets beneden normaal. September was koel en alleen aan het begin en tegen het
einde van de maand werd de 20 gradengrens bereikt. Op 13 september veroorzaakte de eerste
herfststorm veel overlast, vooral in de kustprovincies. Oktober was juist zeer zacht.
Op 16 oktober werd het in het zuidoosten met ruim 25 C nog zomers warm. Ook november
verliep duidelijk warmer dan normaal. Ook december was zacht, maar kende aan het begin en
van 7 tot en met 12 december korte koude perioden.

In De Bilt kwamen voor:
4 IJsdagen (max. temp. lager dan -0.0 C) (norm. 8 dagen)
44  Vorstdagen (min. temp. lager dan -0.0 C) (norm. 59 dagen)
105 Warme dagen (max. temp. 20.0 C of hoger) (norm. 85 dagen)
23 Zomerse dagen (max. temp. 25.0 C of hoger) (norm. 26 dagen)
3 Tropische dagen (max. temp. 30.0 C of hoger) (norm. 4 dagen)

Met landelijk gemiddeld 1763 uur zon was 2017 zeer zonnig. Normaal is 1639 uur.
Veel maanden waren zonniger dan normaal, vooral januari en maart sprongen eruit.
December was de enige echt sombere maand. Aan de kust scheen de zon het meest, de
zonnigste plaats was Vlissingen met 1922 uur, ongeveer 190 uur meer dan normaal.
Het minst zonnig was het met 1586 uur in Deelen. Toch is dit nog altijd ruim 60 uur meer dan
normaal. Met landelijk gemiddeld 862 mm. neerslag was 2017 aan de natte kant.
Normaal valt gemiddeld over het land ongeveer 847 mm. Het zuidoosten was iets droger dan
normaal. Het droogste KNMI station was Ell, daar viel 638 mm. Het noorden, midden en
westen en vooral het zuidwesten waren natter dan normaal. Het natste KNMI-meetpunt was
Voorschoten met 1073 mm. Opvallend droge maanden waren de (tevens zeer warme) maanden
mei en juni. Juli, september en december waren nat. Het aantal keren dat er sneeuw viel was
beperkt en de sneeuw bleef op de meeste plaatsen niet langer dan enkele dagen liggen, maar
als het sneeuwde vielen vaak aanzienlijke hoeveelheden. Op 12 en 13 januari viel in een strook
van Zeeland naar Overijssel 5-12 cm. Op 12 februari viel in een strook over het midden 5-10 cm.
Van 8 t/m 11 december sneeuwde het van tijd tot tijd. Op 10 en vooral 11 december viel in grote
delen van Nederland veel sneeuw, op de 11e in het westen en midden 10-15 cm. waardoor de
sneeuwlaag daar op veel plaatsen aangroeide naar 15-20 cm. Op de Veluwe kwam tijdelijk een
sneeuwdek van meer dan 30 cm. tot stand. Zowel op 10 als 11 december gaf het KNMI code
oranje uit, op 11 december werd deze aan het begin van de middag omgezet in een code rood.
laatst aangepast 11-01-2018 - 05.30 uur

Wytgaard buitengebied (Fr.)

Het jaar 2017 was in Wytgaard, precies de gemiddelde temperatuur over het tijdvak 1981-2010
van 10.3 graden, dus normaal. Verder iets aan de sombere kant en met 1002.3 mm., zeer nat.
Gemiddeld valt in een jaar 851.3 mm. De warmste jaren waren 1989, 2006 en 2007 met een gemiddelde temperatuur van 11.3 graden. Het koudste jaar was 1979 met een gemiddelde temperatuur van 8.2 graden. De hoogste maximum temperatuur, 30.9 graden, werd bereikt op
19 juni. Op 96 warme dagen (record is 105 dagen in 2003) kwam de temperatuur boven de
20.0 graden en op 18 (zomerse)dagen was het 25.0 graden of hoger, op 2 (tropische)dagen was
het 30.0 graden of hoger. De laagste maximum temperatuur in 2017, -2.5 graden, een ijsdag (maximumtemperatuur onder -0.0 graden) was op 17 januari. Er waren 6 ijsdagen dit jaar.
De hoogste minimum temperatuur, 18.4 graden, was op 20 juli en de laagste minimum temperatuur, -7.9 graden was op 17 januari. In 39 nachten daalde de minimumtemperatuur
onder de -0.0 graden en was er sprake van een vorstdag, op 9 dagen was er matige vorst (minimumtemperatuur lager dan -5.0 graden).
Op 21 dagen viel er hagel. Op 16 dagen was er onweer en op 49 dagen mist. Het natste jaar sinds 1975 was 1988 met 1064.0 mm. en het
droogste in 1976 met 556.5 mm.
In 2017 waren alleen januari, april en mei respectievelijk droog, vrij droog en extreem droog. De overige maanden waren vrij nat, nat, zeer nat tot extreem nat.
Op een
-record-aantal van 209 dagen viel er meer dan 0.1 mm. neerslag. Op 26 dagen viel meer
dan 10.0 mm. binnen 24 uur. En op 25 dagen in de vorm van (natte)sneeuw. Op slechts 1 dag,
11 december, was er officieel sprake van een sneeuwdek (1 cm. of hoger 7 en 19 uur), 3 cm.
De wind kwam in 2017 het meest en
-record-veel uit westelijke richting (233 dagen).
Verder ook
-record-veel uit noordwestelijke richting (169 dagen), beide sinds het begin van de metingen in maart 1975.
De hoogste windsnelheid was 25.5 m/s. op 13 september.
De hoogste luchtdruk, 1041.1 hPa, was 6 januari en
de laagste was op 10 december, 972.6 hPa.

De winter
was vrij zacht en met 148.1 mm. nog net zeer droog. Gemiddeld valt er 211.1 mm.
De hoogste maximum temperatuur, 12.4 graden, werd bereikt op 15 februari, de laagste
maximum, -2.5 graden, op 17 januari, n van de in totaal 6 ijsdagen (24 uur onder -0.0 graden)
deze winter. In januari 3 en in februari 3. De hoogste minimum temperatuur, 7.7 graden, was op
25 december en de laagste minimum, -7.9 graden op 17 januari, n van de in totaal 11 dagen
met matige vorst (minimumtemperatuur lager dan -5.0 graden). In totaal waren er deze winter
35 vorstdagen (minimum temperatuur onder -0.0 graden). Op 11 dagen viel sneeuw, met op
7 januari 7.00 uur een sneeuwdek met later motregen en vorming van wat ijzel. Op 5 dagen viel
er hagel en op een
-record-aantal van 28 dagen was het mistig. Onweer werd niet waargenomen.
Op totaal 59 dagen viel er neerslag, waarvan op 3 dagen meer dan 10.0 mm. binnen 24 uur.
De meeste neerslag binnen 24 uur viel op 23 februari, 18.5 mm. De wind kwam het meest uit zuidwestelijke- en westelijke richting (beide 42 dagen). Verder was er veel wind uit zuidelijke richting (40 dagen). De hoogste windsnelheid deze winter was op 23 februari, 25.0 m/s.
(10 Beaufort, zware storm). De zonneschijnduur was vrijwel normaal. December en januari
waren vrij zonnig en februari vrij somber, er waren 19 zonloze- en 4 zonnige (onbewolkte)dagen.
De winter had, mede dankzij de hoogste gemiddelde luchtdruk in december, een
-record-hoge gemiddelde luchtdruk van 1021.3 hPa. 
December 2016 was met een gemiddelde temperatuur van 4.5 graden, zacht en met 33.7 mm.
neerslag, extreem droog. Gemiddeld valt er 81.9 mm.
Wederom, net als december 2015, viel er
weer geen korrel hagel en ook weer geen vlok sneeuw! December had 8 vorstdagen, waarvan
2 dagen matige vorst.
Op een -record-aantal van 15 dagen (evenaring record december 2004)
was het mistig.
De wind kwam in deze "winter"maand het meest uit zuidwestelijke richting
(17 dagen).
De hoogste windsnelheid was op 26 december, 19.7 m/s. (stormachtige wind,
8 Beaufort), tijdens een aantal dagen met veel wind. December was ondanks 7 zonloze dagen
een vrij zonnige maand, vooral 3 t/m 6 december, 19, 26 en 27 december waren zonnige dagen.
5 december was zelfs onbewolkt. De hele maand december was de luchtdruk relatief hoog
met de hoogste luchtdruk op 28 december, 1044.5 hPa, en de laagste op de 11de, 1011.2 hPa.
Dit alles leidde tot een
-record-hoge gemiddelde luchtdruk van 1026.9 hPa. (normaal gemiddeld
1013.6 hPa). Het was bijna de hoogste gemiddelde luchtdruk van alle maanden sinds het begin van de metingen in 1992. 1027.3 hPa is het hoogste gemiddelde in februari 1993.

Januari de louwmaand was met een gemiddelde temperatuur van 1.0 graden, koud en met
49.9 mm. neerslag, droog. Gemiddeld valt 76.4 mm. Op 17 (vorst)dagen daalde de temperatuur onder -0.0 graden, waarvan 9 dagen lager dan -5.0 graden (matige vorst). Er waren 3 ijsdagen,
6, 17 en 18 januari. Op 6 dagen viel er sneeuw, met op 7 januari 7.00 uur (tijdelijk) een onofficieel sneeuwdek(je) van 0.5 cm., later die morgen volgde motregen met vorming van wat ijzel.
Op 4 dagen viel hagel en op 10 dagen was het mistig.
Op 18 dagen viel er neerslag, waarvan op
1 dag meer dan 10.0 mm. binnen 24 uur. De meeste neerslag binnen 24 uur viel op 13 januari,
16.2 mm.
De wind kwam het meest uit westelijke richting (16 dagen) en veel uit zuidwestelijke richting (15 dagen). Van 16 t/m 20 januari waaide het nauwelijks en was het met zeer stabiel blijvende hoge luchtdruk vaak windstil. In die periode was er veel (dichte)mist en door temperaturen onder nul (ijsdagen) ontstond ruige rijpvorming op bomen en struiken, dit kleurde het landschap schilderachtig wit. Januari was ondanks 7 zonloze dagen en met af en toe ook
zeer zonnige dagen toch nog een vrij zonnige maand. 26 januari was zelfs een onbewolkte dag.
In januari was de gemiddelde luchtdruk net als in december 2016 relatief hoog, 1021.9 hPa, met
de hoogste luchtdruk op 6 januari 1041.1 hPa en de laagste op de 13de, 987.0 hPa.
Er waren deze maand geen nieuwe records.
Februari de sprokkelmaand was met een gemiddelde temperatuur van 4.0 graden zacht en met
64.5 mm. nat. Gemiddeld valt er 52.7 mm.
Op 10 (vorst)dagen daalde de temperatuur onder
-0.0 graden, waarvan 3 ijsdagen, 8, 9 en 10 februari.
Op 5 dagen viel sneeuw. Op 1 dag hagelde
het en op 3 dagen was het mistig.
Op 23 dagen viel er neerslag, waarvan op 1 dag meer dan
10.0 mm. binnen 24 uur. De meeste neerslag binnen 24 uur viel op 23 februari, 18.5 mm.
De wind kwam het meest uit oostelijke richting (13 dagen) en verder veel uit noordoostelijke richting (11 dagen). Op 23 februari was de hoogste windsnelheid, 25.0 m/s., (zware storm,
10 Beaufort) de enige echte storm deze winter. Februari was met gemiddeld 6.6 m/s. de
winderigste maand deze winter. Verder was het met 5 zonloze-, 6 bijna zonloze (7/8) en toch
nog 2 zonnige (onbewolkte) dagen (13 en 14 februari) vrij somber.
De hoogste luchtdruk was op 13 februari, 1032.7 hPa en de laagste op de 23ste 979.3 hPa.
Er waren deze maand geen nieuwe records.

De lente was vrij warm en met 129.6 mm. neerslag, droog. Gemiddeld valt 156.6 mm.
Er waren 16 dagen warme dagen met 20 graden of hoger, 5 zomerse dagen met 25.0 graden of
hoger en 1 tropische dag met 30 graden of hoger.
De hoogste maximum temperatuur,
30.5 graden, werd bereikt op 27 mei, de laagste maximum, 6.1 graden op 7 maart.
De hoogste minimum temperatuur, 15.2 graden, was op 30 mei en de laagste minimum,
-2.7 graden, op 20 april. In totaal waren er deze lente slechts 2 vorstdagen (minimumtemperatuur onder -0.0 graden), 13 maart en 20 april. Op 5 dagen, alleen in april, viel er hagel. Op 3 dagen,
alleen in mei, onweerde het. Op 9 dagen was het mistig. Sneeuw ontbrak, net als in de lente van 2011, volledig. Op totaal 43 dagen viel er neerslag, waarvan op 4 dagen meer dan 10.0 mm.
binnen 24 uur. De meeste neerslag binnen 24 uur viel op 5 maart, 15.4 mm. De wind kwam het
meest uit westelijke- (54 dagen) en veel uit noordwestelijke richting (46 dagen).
De maximale windstoot, 18.3 m/s. (8 Beaufort, stormachtige wind) was op 20 maart.
De lente was, dankzij een zeer zonnige maart, toch nog net vrij zonnig. April was somber en mei had de normale hoeveelheid zonneschijn. De hoogste luchtdruk deze lente was 1038.0 hPa en
de laagste 990.2 hPa.
Maart de lentemaand was met een gemiddelde temperatuur van 7.6 graden, zacht en met
69.0 mm. neerslag, vrij nat. Gemiddeld valt er 58.4 mm. De hoogste maximumtemperatuur van
22.3 graden was een
-record-hoogste en tevens de warmste warme dag (maximumtemperatuur hoger dan 20 graden) voor maart sinds het begin van de waarnemingen in maart 1975 en werd bereikt op 31 maart. Op Slechts 1 (vorst)dag daalde de minimumtemperatuur nog onder
-0.0 graden, 13 maart, -0.4 graden. Op 4 dagen was het mistig. Sneeuw, hagel en ook onweer ontbraken volledig in deze, in het verleden, toch nog af en toe "winterse" maand.
Op 16 dagen
viel er neerslag, waarvan op 3 dagen meer dan 10.0 mm. binnen 24 uur. De meeste neerslag binnen 24 uur viel op 5 maart, 15.4 mm.
De wind kwam het meest uit westelijke- (18 dagen) en
veel uit zuidwestelijke richting (13 dagen). Op 20 maart was de hoogste windsnelheid 18.3 m/s.
(8 Beaufort, stormachtige wind)
tijdens enige behoorlijke winderige dagen (17 t/m 21 maart).
Maart was dit jaar een zeer zonnige maand met o.a. 10 vrijwel onbewolkte dagen. toch was er
ook nog 1 zonloze (geheel bewolkte) dag te melden, 20 maart. De hoogste luchtdruk was op
25 maart, 1034.8 hPa en de laagste op de 4de, 990.2 hPa.
April de grasmaand was met een gemiddelde temperatuur van 7.9 graden net als vorig jaar april zeer koud en met 34.1 mm., vrij droog. Gemiddeld valt er 40.0 mm. De veel te koude april was slechts 0.3 graden "warmer" dan de voorgaande zachte maand maart. In april was de hoogste maximumtemperatuur 20.4 graden, de tevens enige 20+ (warme)dag op 9 april, bijna 2 graden
lager dan de maximumtemperatuur in maart.
Opmerkelijk genoeg in deze koude april daalde in slechts 1 nacht, net als april 2016, de temperatuur onder nul tot -2.7 graden op 20 april.
Op 5 dagen viel er hagel.
Op 21 dagen viel er neerslag. De meeste neerslag binnen 24 uur viel
op 12 april, 7.7 mm.
De wind kwam het meest en -record-veel uit noordwestelijke richting
(24 dagen). En
-record-veel uit westelijke richting (21 dagen). De hoogste windstoot was op
15 april, 14.3 m/s. tijdens regenbuien.
April was een sombere maand. Slechts 2 dagen (9 en
30 april) waren zonovergoten, waarvan 9 april de enige dag was deze maand die begon met
(dichte)mist.
De hoogste luchtdruk, een -record-hoogste voor de maand april, was rond
middernacht 19/20 april, 1038.0 hPa
de laagste was op de 25ste, 1003.1 hPa.
Mei de bloeimaand was met een gemiddelde temperatuur van 14.2 graden, warm en met
26.5 mm. neerslag extreem droog. Gemiddeld valt er 58.2 mm. Op 14 warme dagen kwam de maximumtemperatuur boven 20 graden. Op 5 dagen boven de zomerse grens van 25 graden en
1 dag op 27 mei, boven de tropische grens van 30 graden, 30.5 graden. Op 3 dagen onweerde
het en op 4 dagen was het mistig. 
Op 18 dagen viel er neerslag, waarvan op 1 dag meer dan
10.0 mm. binnen 24 uur. De meeste neerslag binnen 24 uur viel op 13 mei, 11.6 mm.
De wind kwam in mei het meest uit westelijke- en noordoostelijke richting (beide 15 dagen).
Verder ook veel uit oostelijke- (14 dagen) en noordwestelijke richting (13 dagen).
De hoogste windsnelheid was op 30 mei, 12.1 m/s. Mei was wat zonneschijn betreft normaal.
Er was 1 zonloze (bewolkte) dag 5 mei bevrijdingsdag en 1 wolkenloze (0/8) dag de (tropische) 27ste mei. De hoogste luchtdruk was op 15 mei, 1028.4 hPa de laagste op de 11de, 996.7 hPa.
Er waren deze maand geen nieuwe records.

De zomer was met 17.3 graden precies normaal en met 310.5 mm. neerslag behoorlijk nat.
Gemiddeld valt 230.2 mm. Er waren 73 warme dagen met 20.0 graden of hoger waarvan
13 dagen zomerse dagen met 25.0 graden of hoger en 1 tropische dag (30.0 graden of hoger).
De hoogste maximum temperatuur, 30.9 graden, werd bereikt op 19 juni, de laagste maximum,
15.7 graden, was op 7 juni. De hoogste minimumtemperatuur, 18.4 graden, was op 20 juli en de laagste minimum, 5.4 graden, op 1 juni. Op 10 dagen onweerde het en op 1 dag, 18 augustus,
werd er alleen weerlicht waargenomen. Op 3 dagen was het mistig. Op totaal 59 dagen viel er neerslag, waarvan op 10 dagen meer dan 10 mm. binnen 24 uur. De meeste neerslag binnen
24 uur viel op 30 augustus, 41.5 mm. De wind kwam het meest uit westelijke- (62 dagen) en veel
uit noordwestelijke richting (52 dagen). De hoogste windsnelheid, 15.2 m/s. was op 7 juni bij
zware windstoten tijdens zware regenbuien. De zon scheen deze zomer de ongeveer normale hoeveelheid uren. Er waren 2 zonloze dagen, 28 juni en 30 augustus. De hoogste luchtdruk was op 18 juni, 1026.0 hPa en de laagste op 29 juni, 993.8 hPa.
Juni de zomermaand was met een gemiddelde temperatuur van 17.2 graden, zeer warm en met
88.0 mm. nat. Gemiddeld valt er 73.0 mm. Op 21 dagen werd de warme grens van 20 graden overschreden, op 7 dagen de zomerse grens van 25 graden en op 1 dag, 19 juni, werd het
tropisch warm, 30.9 graden. Op 3 dagen onweerde het en op 2 dagen mistig. Op 16 dagen viel er neerslag, waarvan op 2 dagen meer dan 10.0 mm. binnen 24 uur. De meeste neerslag binnen
24 uur viel op 28 juni, 32.4 mm. De wind kwam het meest en
-record-veel uit westelijke richting
(22 dagen). En verder veel uit noordwestelijke richting (16 dagen). De hoogste windsnelheid
was op 7 juni, 15.2 m/s. Juni was qua zonneschijn normaal. Op zeker 9 dagen was het meer
zonnig dan bewolkt (3/8 bewolking of minder) en was er 1 zonloze dag, 28 juni.
De hoogste luchtdruk was op 18 juni, 1026.0 hPa de laagste was op de 29ste, 993.8 hPa.
juli de hooimaand was met een gemiddelde temperatuur van 17.7 graden, koel en met
120.8 mm. zeer nat. Gemiddeld valt er 76.0 mm. Op 27 dagen werd de warme grens van
20 graden overschreden en op 5 dagen de zomerse grens van 25 graden. Een tropische 30+dag
zat  er net niet in op 19 juli (29.9 graden). Op 4 dagen onweerde het. Op 22 dagen viel er
neerslag, waarvan op 5 dagen meer dan 10.0 mm. binnen 24 uur. De meeste neerslag binnen
24 uur viel op 20 juli, 21.2 mm. De wind kwam het meest uit noordwestelijke- (20 dagen) en
verder veel uit westelijke- (19 dagen) en zuidwestelijke richting (13 dagen). De hoogste
windsnelheid was op 3 juli, 14.8 m/s. De zon scheen wat minder dan de normale uren voor juli,
het was vrij somber. Op slechts 6 dagen was het meer zonnig dan bewolkt (3/8 bewolking of minder), daarentegen waren er in juli geen zonloze dagen. De hoogste luchtdruk was op 17 juli, 1023.3 hPa de laagste was op de 30ste, 1002.2 hPa. Er waren deze maand geen nieuwe records.

Augustus
de oogstmaand was met een gemiddelde temperatuur van 17.1 graden, koel en
met 101.7 mm. neerslag, nat. Gemiddeld valt er 81.3 mm. Op 25 dagen werd de warme grens van
20 graden overschreden en op slechts 1 dag, 29 augustus werd met 27.9 graden, de zomerse
grens van 25.0 graden nog overschreden. Op 3 dagen onweerde het en op 1 dag, 18 augustus,
was er alleen weerlicht. Verder op 1 dag, 16 augustus, was het eerst nogal mistig. Op 21 dagen
viel er neerslag, waarvan op 3 dagen meer dan 10.0 mm. binnen 24 uur. De meeste neerslag binnen 24 uur viel op 30 augustus, 41.5 mm. De wind kwam het meest uit westelijke- (21 dagen)
en veel uit noordwestelijke richting (16 dagen). De hoogste windsnelheid was op respectievelijk
3 en 4 augustus, 14.3 m/s. Augustus was qua zonneschijn iets aan de zonnige kant.
Op 13 dagen was het meer zonnig dan bewolkt (3/8 bewolking of minder), daarentegen was
30 augustus een zonloze, zeer regenachtige dag. De hoogste luchtdruk was op 21 augustus,
1023.3 hPa de laagste was op de 3de, 1005.5 hPa. Er waren deze maand geen nieuwe records.

De herfst was met 11.1 graden vrij zacht en met 347.0 mm. extreem nat.
Gemiddeld valt er 250.7 mm.
Er waren deze herfst maar 7 warme dagen (20 graden of hoger).
De laatste warme dag was laat in de extreem warme oktober op 16 oktober met 21.4 graden.
De hoogste maximum temperatuur, 22.9 graden werd bereikt op 4 september en de laagste maximum, 4.1 graden op 30 november. De hoogste minimum temperatuur 14.4 graden was op
14 oktober en de laagste minimum was -1.1 graden, de eerste vorstdag (minimumtemperatuur onder 0.0 graden) dit najaar, was op 7 november. In totaal waren er deze herfst slechts
3 vorstdagen, de 7de, 25- en 30ste, allen in november. Op 1 dag, 30 november, vielen de eerste (natte)sneeuwbuien van deze herfst en winter 2018. Op 5 dagen viel er hagel. Op 3 dagen was
er onweer, op 1 dag alleen weerlicht. Mistig was het op 18 dagen. Op 74 dagen (het record is
76 dagen, herfst 2001) viel er neerslag, waarvan op 7 dagen meer dan 10 mm. binnen 24 uur.
De meeste neerslag binnen 24 uur viel op 12 september, 42.4 mm.

De wind kwam het meest en -record-veel uit westelijke richting (66 dagen) En -record-veel uit noordwestelijke richting (42 dagen). Vooral in oktober en november kwam de wind (record)veel
uit west en noordwest. Verder kwam de wind ook nog veel uit zuidwestelijke richting (47 dagen).
De hoogste windsnelheid met windstoten tot 25.5 m/s. (10 Beaufort, zware storm) werden
zeer vroeg in het seizoen bereikt op 13 september.
De herfst was vrij somber, er waren o.a.
7 zonloze dagen. De hoogste luchtdruk 1028.7 hPa was op 27 oktober, de laagste een bijna recordlaagste luchtdruk voor september, was op 13 september, 986.2 hPa.
September de herfstmaand was met een gemiddelde temperatuur van 13.9 graden koel en met 134.2 mm. neerslag, zeer nat. Gemiddeld valt er 81.7 mm. Op slechts 5 dagen werd de warme
grens van 20 graden nog gehaald. Op 3 dagen werd onweer waargenomen, op 1 dag, de 29ste
alleen weerlicht. Op 10 dagen was het, van 22 t/m 27 september 6 dagen elke dag, enige tijd
mistig. Op 21 dagen viel er neerslag, waarvan op 3 dagen meer dan 10.0 mm. binnen 24 uur.
De meeste neerslag binnen 24 uur en in 2017 viel op 12 september, 42.4 mm. De wind kwam
het meest uit westelijke- (16 dagen) en veel uit zuidwestelijke richting (15 dagen).
De hoogste windsnelheid met windstoten tot 25.5 m/s. op de 13de richtten grote schade aan
o.a. de nog in het blad staande bomen. Bijna werd het windsnelheidsrecord van september
gehaald (25.9 m/s. op 30-09-2008).
Verder was deze maand vrij somber met op slechts 5 dagen
ruim meer zonnig dan bewolkt (3/8 bewolking of minder) daarentegen was er opmerkelijk
genoeg geen enkele zonloze dag. De hoogste luchtdruk was op 23ste, 1024.6 hPa en de bijna recordlaagste op de 13de, 986.2 hPa. (record, 985.6 hPa op 24-09-2012).
Er waren deze maand geen nieuwe records.
Oktober was met een gemiddelde temperatuur van 12.5 graden, extreem zacht en met 89.2 mm. was deze wijnmaand vrij nat. Gemiddeld valt er 82.8 mm. Opvallend was dat op 2 dagen, 15 en
16 oktober, de warme grens van 20 graden nog werd gehaald (20.3 en 21.4 graden).
Opvallend was ook de hoge gemiddelde minimumtemperatuur in oktober van 9.7 graden die
daarmee even hoog was in de vorige (koele) maand september. Op 4 dagen was het mistig.
Op 25 dagen viel er neerslag, waarvan op 2 dagen meer dan 10.0 mm. binnen 24 uur.
De meeste neerslag binnen 24 uur viel op 21 oktober, 12.3 mm.
De wind kwam het meest en
-record-veel uit westelijke richting (24 dagen). En -record-veel uit
noordwestelijke richting (14 dagen). Verder ook nog veel uit zuidwestelijke richting (18 dagen).
Oktober was een vrij winderige maand, tijdens enkele stormachtige dagen werden op 5 oktober
de zwaarste windstoten bereikt, 20.1 m/s. (stormachtige wind, 8 Beaufort), In oktober was er op
een
-record-aantal van 25 dagen dagelijks een windsnelheid van 8.0 m/s. (5 Beaufort) en hoger.
Oktober was een sombere maand, op slechts 3 dagen was het ruim meer zonnig dan bewolkt
(3/8 bewolking of minder), 24 en 28 oktober waren zonloze dagen. De hoogste luchtdruk was
op de 27ste, 1028.7 hPa. de laagste luchtdruk was op de 5de, 996.6 hPa.
November de slachtmaand was met een gemiddelde temperatuur van 6.8 graden iets aan de
zachte kant en met 123.6 mm. neerslag extreem nat. Gemiddeld valt er 86.4 mm.
Op 7 november vroor het voor het eerst dit najaar, -1.1 graden. November had in totaal (alle)
3 vorstdagen. Op 1 dag, 30 november, vielen de eerste (natte) sneeuwbuien, op 5 dagen viel er
hagel en op 4 dagen was het mistig. Op een
-record-aantal van 28 dagen viel er neerslag, dat is
een evenaring van het record van november 2015. Verder viel op een
-record-aantal van
26 dagen 1.0 mm. of meer, dat is een evenaring van het record van november 1977. Op 2 dagen
viel meer dan 10.0 mm. binnen 24 uur. De meeste neerslag binnen 24 uur viel op 11 november, 14.4 mm. De wind kwam het meest en
-record-veel uit westelijke richting (26 dagen).
En ook
-record-veel uit noordwestelijke richting (16 dagen). Verder kwam de wind ook nog veel
uit zuidwestelijke richting (14 dagen). In november scheen de zon ongeveer de voor deze
maand normale aantal uren. Slechts 3 dagen, 6, 7 en 17 november, waren meer zonnig dan bewolkt (3/8 bewolking of minder), 5 dagen (8, 15, 20, 21, en 27 november) waren zonloos.
De hoogste luchtdruk was op 17 november, 1026.6 hPa. de laagste was op de 23ste, 991.9 hPa.

December de wintermaand was met een gemiddelde temperatuur van 4.0 graden zacht en
met 100.8 mm. neerslag nat. Gemiddeld valt er 80.8 mm. December had in totaal 7 vorstdagen.
Op 13 dagen viel er (natte)sneeuw en op 1 dag was er officieel een sneeuwdek, 11 december
maximum sneeuwhoogte 3 cm. Op 6 dagen viel er hagel en op 7 dagen was het mistig.
Op een
-record-aantal van 30 dagen viel er neerslag, dat is een evenaring van het record van december 1993.
Verder was het op een -record-aantal van 1 dag droog, 24 december, een evenaring van dat record van 1 droge dag in december 2011 op de 26ste. Op 3 dagen viel meer
dan 10.0 mm. binnen 24 uur. De meeste neerslag binnen 24 uur viel op 28 december, 14.5 mm.
De wind kwam het meest uit westelijke- (23 dagen) en veel uit noordwestelijke- (14 dagen) en
zuidwestelijke richting (15 dagen).
De hoogste windsnelheid was op 7 en 30 december,
16.5 m/s. (harde wind, 7 beaufort). December 2017 was met een bedekkingsgraad van 6.4,
op december 1987 (6.5) na, de bijna extreem somberste decembermaand sinds het begin van
de metingen in 1975. Slechts 1 dag, 17 december, was (iets)meer zonnig dan bewolkt
(3/8 bewolking of minder), 16 dagen waren vrijwel zonloos (4 dagen bedekkingsgraad 7/8) of zonloos (12 dagen 8/8). De hoogste luchtdruk was op 22 december, 1034.9 hPa de laagste,
een bijna recordlaagste luchtdruk, was op de 10de 972.6 hPa.
(recordlaagste luchtdruk was 972.0 hPa op 2 december 1996)


Voor meer bijzonderheden over o.a. het jaar 2017 zie menu "Weerrecords".


          Volgens de richtlijnen van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie
 
 Temperatuur (C) 19u-19u (zomertijd 20u-20u)
 Gemiddelde maximum 14.1  
 Gemiddelde minimum 6.6  
 Gemiddelde temperatuur maximum/minimum 10.3  
 
 Hoogste maximum (maand)  30.9 (6)
 Laagste maximum (maand) -2.5 (1)
 Maximum temperatuur lager dan -0.0 graden 6

  dagen

 Maximum temperatuur boven 20 graden     96

  dagen

 Maximum temperatuur boven 25 graden 18

  dagen

 Maximum temperatuur boven 30 graden 2

  dagen

 Hoogste minimum (maand) 18.4 (7)
 Laagste minimum (maand) -7.9 (1)
 Minimum temperatuur lager dan -0.0 graden 39

  dagen

 Minimum temperatuur lager dan -5.0 graden 9

  dagen

 
 Neerslag (mm) 19u-19u (zomertijd 20u-20u)
 Jaarsom 1002.3  
 Grootste dagsom (maand) 42.4 (9)
 Aantal dagen neerslag meer dan 0.1 mm 220

  dagen

 Aantal dagen neerslag meer dan 1.0 mm 150

  dagen

 Aantal dagen neerslag meer dan 10.0 mm 26

  dagen

 Totaal aantal dagen (alle soorten)neerslag 259

  dagen

 Regen 250

  dagen

 Sneeuw 25

  dagen

 Sneeuwdek 2

  dagen

 Maximum sneeuwdek (maand) 3

  cm. (12)

 Hagel 21

  dagen

 IJzel 1

  dag

 Onweer 16

  dagen

 Mist 49

  dagen

 
 Zonneschijn
 Zonloos (8/8) 35

  dagen

 Zonnig (0/8) 4

  dagen

 
 Wind (bepaald uit instrumentale registratie)
 Maximale windstoot in mts/sec (maand) 25.5 (9)
 Jaar gemiddelde in mts/sec 5.0  
 Hoogst frequente windrichting (%)  west (24.1)
 
 Luchtdruk hPa (millibar)
 Gemiddelde

1014.9

 
 Maximum (maand) 1041.1 (1)
 Minimum (maand) 972.6 (12)

Weerservicedienst Leeuwarden/Wytgaard (Fr.)